BESPLATNA DOSTAVA

za narudžbe preko 100KM

GARANCIJA

garancija na sve artikle

POPUSTI

za sve članove IC-kluba

Ic.club

 

Svaki član ic.club-a ostvaruje pravo na 2% popusta na sve artikle pokazivanjem kartice prilikom kupovine.

Povećanjem prometa ostvarenog preko klupske kartice i zabilježenog na istoj, popusti se određuju na zasebnom, individualnom nivou za svakog člana kluba posebno.
Svaka dnevna, sedmična, mjesečna ili sezonska akcija prodaje inicirana od strane Infocom-a imaće posebno istaknute, snižene cijene za članove kluba kod pojedinih artikala koje ic.club team odredi kao najinteresantnije u tom periodu i/ili kao artikle sa najboljim omjerom kvalitet-cijena.
O svim popustima, akcijama i posebnim akcijama, samo za članove kluba, bićete obaviješteni elektronskim ili telefonskim putem.

Aplikaciju za klub možete naći OVDJE! Download-ujte aplikaciju, popunite tražene podatke, pošaljite na  i ostvarite svoje pravo na popust pri svakoj kupovini!

Još jednom želimo da Vam zahvalimo na ukazanom povjerenju koje ćemo sigurno opravdati!

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA KARTICE

Infocom d.o.o. je izdavalac kartice koja ostaje u vlasništvu firme. Izdavalac zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez ograničenja i prethodne najave, promijeni pravila korištenja kartice ili ukine karticu i članstvo u Klubu.

Karticu Kluba mogu dobiti sve punoljetne osobe koje popune pristupnicu. Kartica se izdaje besplatno.

Kartica se izdaje na neograničen period. Svim korisnicima koji se pridržavaju Opštih uslova Infocom d.o.o. će po eventualnom prestanku važenja stare kartice izdati novu bez posebnog zahtjeva. Kartica neće biti obnovljena ukoliko korisnik kartice pismeno otkaže daljnje korištenje kartice ili ukoliko se prekrši neko od pravila Opštih uslova.

Sve reklamacije vezane za upotrebu kartice korisnik pismeno prijavljuje jednoj od maloprodajnih poslovnih jedinica Infocom d.o.o na adrese navedene na poleđini kartice uz predočenje konkretnog problema. Rok za podnošenje reklamacije je 10 radnih dana od dana nastanka uzroka reklamacije.

Kartica nije prenosiva, što znači da je može koristiti samo osoba koja je aplicirala za karticu.

Kartica se može koristiti isključivo u Infocom d.o.o. maloprodajnim objektima.

Kartice se koristi za ostvarivanje popusta. Vrijednost popusta zavisi od ukupne količine prometa (kupovine) koju ste ostvarili koristeći karticu.

Popust možete dobiti na kasi odmah po pokazivanju kartice.

U slučaju gubitka kartice korisnik je obavezan da prijavi nestanak u jednom od objekata Infocom d.o.o. Ukradena ili izgubljena kartica će biti ugašena, a korisnik će dobiti novu sa drugim serijskim brojem, ali sa istim uslovima koje je imao na staroj kartici. Potrebno je samo priložiti ličnu kartu radi identifikacije.

Opšti uslovi sastavni su dio aplikacije za izdavanje i imaju karakter Ugovora. Potpisom pristupnice, preuzimanjem kartice ili samim njenim korištenjem pristajete na sva navedena pravila, potvrđujete da ste upoznati sa ovim uslovima i pravilima te da ste saglasni sa njima. Infocom d.o.o. zadržava pravo promjene Opštih uslova o čemu će pravovremeno obavijestiti korisnika. Ako korisnik ne prihvati izmjene, dužan je karticu odmah vratiti. Sve eventualne nesporazume, Infocom i korisnik kartice pokušat će riješiti sporazumno. U protivnom, za rješavanje sporova nadležan je sud u Banja Luci.